Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tờ báo này miễn phí."

Dịch:This newspaper is free.

1 năm trước

0 Nhận xét