Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Liều thuốc này sẽ giúp bạn."

Dịch:This medicine will help you.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/siperderman

sao dùng drug lại sai ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/buihaibinh

Thuốc này chứ không phải Liều thuốc này

1 năm trước