"Liều thuốc này sẽ giúp bạn."

Dịch:This medicine will help you.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/siperderman

sao dùng drug lại sai ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/buihaibinh

Thuốc này chứ không phải Liều thuốc này

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.