Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/...Ariana...

12 mẹo khó tin để nói lời tạm biệt với bụi

The less dust there’s in the house, the more cheerful and healthy the people are. Unfortunately, it’s not so easy to get rid of it.

Càng ít bụi có trong nhà hơn, mọi người càng vui vẻ và khỏe mạnh hơn. Thật không may, để thoát khỏi nó là điều không dễ.

Bright Side has found for you several pieces of advice which will help to cope with the dust more quickly and efficiently. By the way, they’re cheap and simple!

Bright Side đã tìm ra cho bạn một số lời khuyên nhỏ sẽ giúp bạn đối phó với bụi một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Bằng cách này, chúng rất rẻ và đơn giản!

1. Baby wipes

1. Khăn ướt trẻ em

To get rid of dust, crumbs, and stains on the keyboard, all you need to do is shake it all off and wipe the keyboard. The result is great. Just make sure your laptop is off.

Để loại bỏ bụi, vụn bánh, và các vết bẩn trên bàn phím, tất cả việc bạn cần làm là lắc mạnh cho chúng rơi ra và lau bàn phím. Kết quả thật là tuyệt vời. Chỉ cần chắc chắn rằng laptop của bạn đang tắt nhé.

2. Fabric softener

2. Nước xả vải

To get rid of dust on surfaces and make the effect last longer, you can prepare a special solution. Take 1 part fabric softener and 4 parts water.

Để bỏ bụi trên các bề mặt và mang lại hiệu quả lâu dài hơn, bạn có thể chuẩn bị một dung dịch đặc biệt. Trộn 1 phần nước xả vải với 4 phần nước.

Pour the mixture into a sprayer and clean everything you want when necessary, even mirrors, glass tables, and showers. It’s also a good thing for your laptop or TV screen.

Đổ hỗn hợp vào một bình xịt và làm sạch tất cả mọi thứ bạn muốn khi cần thiết, thậm chí là gương, mặt kính trên bàn, và vòi hoa sen. Nó cũng là thứ tốt cho laptop hoặc màn hình TV của bạn.

3. Fabric gloves

3. Găng tay vải

A pair of common fabric gloves for housework can help you to clean delicate surfaces. For example, you can easily clean a chandelier, lamps, glass accessories, and statuettes. The fabric collects dust, and cleaning becomes much easier.

Một đôi găng tay vải thông thường cho các công việc nhà có thể giúp bạn làm sạch các bề mặt tinh xảo. Ví dụ, bạn có thể dễ dàng làm sạch một cái đèn chùm, đèn, các phụ kiện bằng kính, và những bức tượng nhỏ. Vải sẽ hút bụi, và làm sạch dễ dàng hơn nhiều.

4. Soft brushes

4.Cọ mềm

If you want to clean some hard-to-reach places, brushes with natural bristles can make it easier for you. For example, you can use them to clean furniture accessories.

Nếu bạn muốn làm sạch một số nơi khó tiếp cận, những cây cọ với những sợi lông tự nhiên có thể tạo cho bạn sự dễ dàng hơn. Ví dụ, bạn có thể sử dụng chúng để làm sạch các phụ kiện nội thất.

5. Old socks

5. Vớ cũ

If you put a clean old sock on your hand, you can quickly clean the window blinds. And if you put it on a mop, it’ll be easier to get rid of dust under beds and furniture.

Nếu bạn đặt một chiếc vớ cũ sạch trong tay, bạn có thể nhanh chóng làm sạch rèm cửa sổ. Và nếu bạn buộc nó vào một cây lau nhà, sẽ dễ dàng hơn để lau bụi dưới giường và đồ nội thất.

6. Toilet paper tube

6. Lõi giấy vệ sinh

This is a super necessary thing for cleaning. If you replace a nozzle with a paper tube, you can clean even the hardest-to-reach places. The cardboard bends, so you can change its form and clean all you need. It’s much more comfortable than using a flat seam nozzle.

Đây là một thứ siêu cần thiết để làm sạch. Nếu bạn thay thế một vòi phun với một ống giấy, bạn có thể làm sạch ngay cả những nơi khó chạm đến nhất. Giấy các tông có thể uốn cong được, vì vậy bạn có thể thay đổi hình dạng của nó và làm sạch mọi thứ bạn cần. Nó thoải mái hơn nhiều so với việc sử dụng một chiếc vòi phun thẳng.

7. Clean from the top down

7. Lau từ trên xuống

To avoid dust falling from one surface to another, wipe from the top down. If you do this, the cleaning will take less effort and time. For example, dust ceiling fans first, then moldings, then upper parts of doors, and then a night stand.

Để tránh bụi rơi xuống từ chỗ này đến chỗ khác, hãy lau từ trên xuống. Nếu bạn làm như vậy, việc làm sạch sẽ mất ít công sức và thời gian hơn. Ví dụ, đầu tiên lau quạt trần, rồi đến bản lề, sau đó là phần trên của cửa ra vào, và tiếp theo là đầu giường.

8. Level of humidity

8. Cân bằng ẩm

To avoid dust accumulation in big quantities, it’s often enough to maintain the balance of humidity at about 40-50%. You can buy special measuring instruments and humidifiers to help with this.

Để tránh tích tụ bụi với số lượng lớn, hãy thường xuyên duy trì đầy đủ lượng cân bằng độ ẩm khoảng 40-50%. Bạn có thể mua các dụng cụ đo đặc biệt và máy tạo độ ẩm để giúp việc này.

9. No trinkets

9. Nói không với đồ trang trí

To prevent the dust accumulating so quickly, and at the same time make cleaning simpler, you’d better throw out most of the souvenirs and trinkets you have at home. The less you have, the cleaner the house is. And if you have a collection of statuettes, it’s better to keep them behind the glass doors of a showcase.

Để ngăn bụi tích lũy quá nhanh, đồng thời giúp việc lau dọn đơn giản hơn, bạn nên bỏ bớt hầu hết những đồ lưu niệm và các món đồ trang trí. Càng ít, ngôi nhà càng sạch sẽ. Và nếu bạn có đang một bộ sưu tập các bức tượng nhỏ, tốt hơn hết là nên cất chúng đằng sau cánh cửa kính tủ trưng bày.

10. Remember the curtains

10. Hãy nhớ tới những chiếc rèm cửa

We always forget about curtains, even though they’re literally covered with dust (especially if they’re synthetic). It’s better to get them to the dry cleaners once a year and vacuum them twice a month with a clean nozzle.

Chúng ta luôn quên béng mất những chiếc rèm cửa, mặc dù đúng thật là nó bị phủ đầy bụi (đặc biệt nếu là vải tổng hợp). Tốt hơn là nên mang chúng đến tiệm giặt mỗi năm một lần và hút bụi chúng hai lần một tháng bằng một vòi phun sạch.

11. Closed windows

11. Hãy đóng cửa sổ

If you don’t want to dust everything constantly, you’ll have to get used to closed windows. Of course, it’s useful to air the apartment several times a day, but don’t keep the windows open day and night if you want to avoid dust accumulation.

Nếu bạn không muốn để bụi bám vào mọi thứ liên tục, bạn sẽ phải làm quen với việc đóng các cửa sổ. Tất nhiên, cũng tốt khi cho không khí lưu thông trong căn hộ vài lần một ngày, nhưng đừng để cửa sổ mở ngày lẫn đêm nếu bạn muốn tránh bụi tích tụ.

12. Clean plants

12. Làm sạch cây trồng

House plants are the lungs of your apartment, which help you to cope with dust. If you regularly wash all the plants in the bathroom, they’ll be more effective at cleaning the air.

Cây trong nhà là lá phổi cho căn hộ của bạn, giúp bạn đối phó với bụi. Nếu bạn thường xuyên tắm rửa cho cây trong phòng tắm, chúng sẽ làm sạch không khí hiệu quả hơn.

Source

6
1 năm trước
1

59 Nhận xét