"Tôi đang đọc một phần của đoạn chữ."

Dịch:I am reading a part of the text.

1 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.