Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đang đọc một phần của đoạn chữ."

Dịch:I am reading a part of the text.

1 năm trước

0 Nhận xét