Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy đã không giới thiệu tôi với ba mẹ của cô ấy."

Dịch:She has not introduced me to her parents.

1 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LuanNV

Have not là "chưa", did not là "đã không", 2 cái này khác nhau

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Dilys...-

có khác

1 năm trước

https://www.duolingo.com/jojochen8

Làm sao phân biệt được khi nào dùng httt khi nào dùng quá khứ đơn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nana502403

she didn't present me to her parents cũng đúng mà !

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/VThiH8

With cũng được mà nhỉ

4 tháng trước