"Cô ấy đã không giới thiệu tôi với ba mẹ của cô ấy."

Dịch:She has not introduced me to her parents.

1 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LuanNV

Have not là "chưa", did not là "đã không", 2 cái này khác nhau

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Dilys...-

có khác

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrMTiB

Con mẹ Google dịch mất dạy

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/jojochen8

Làm sao phân biệt được khi nào dùng httt khi nào dùng quá khứ đơn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nana502403

she didn't present me to her parents cũng đúng mà !

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/VThiH8

With cũng được mà nhỉ

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Eyes840414

She has not introduced her parents with me----> sao lại không đúng nhỉ ^_^

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/WendyMegumi

Has not nhé (viết tắt thành hasn't)

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.