"Τα άλογα τρώνε το φαγητό."

Translation:The horses are eating the food.

March 14, 2017

2 Comments

Sorted by top thread

https://www.duolingo.com/profile/Shkia

When would you say το φαγητό and τα φαγητά ? Technically a meal has several foods in it... ?

March 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Daniel147471

Maybe because they usualy eats grass?

Perhaps "τα φαγητά" would work out if it was "Οι άντρες τρώνε τα φαγητά"

June 26, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.