Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nước của dòng sông này thì rất sạch."

Dịch:This river's water is very clean.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Khanh1776

Water of this river is too clean.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Dilys...-

nước sông này quá sạch

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynngLu

Câu này có dc dùng đại từ quan hệ k nhỉ

5 tháng trước