Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Please, do not make a mistake."

Dịch:Làm ơn, đừng phạm sai lầm .

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/WinTheAres

Làm ơn đừng sai phạm cũng ko được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dungtn1881

"Làm ơn xin đừng phạm sai lầm" cũng sai sao?

3 tháng trước