Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đây là một lượng lớn năng lượng."

Dịch:This is a large quantity of energy.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nguyn108454

Big với large dùng sao nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/JaneTruong7

Here is khac this is the nao a?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 907

This is a great quantity of energy. Sao không đúng Tương tự câu này mà: The restaurant uses a great quantity of bread each day.

8 tháng trước