"Đây là một lượng lớn năng lượng."

Dịch:This is a large quantity of energy.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nguyn108454

Big với large dùng sao nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/JaneTruong7

Here is khac this is the nao a?

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 966

This is a great quantity of energy. Sao không đúng Tương tự câu này mà: The restaurant uses a great quantity of bread each day.

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.