1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. Πως αλλάζω δύο ή τρεις γλώσσε…

https://www.duolingo.com/profile/Ioanna678593

Πως αλλάζω δύο ή τρεις γλώσσες?How to change two or three languages?

Θέλω να έχω πολλές επιλογές για τις γλώσσες. Μιλώ(έχω έπιλέξει) Ελληνικά και μαθαίνω Αγγλικά, μιλώ Αγγλικά και μαθαίνω Γαλλικά. Μιλώ Ιταλικά και μαθαίνω Γαλλικά. Πως θα αλλάζω τις γλώσσες; Στα Γαλλικά είτε από Αγγλικά είτε από Ιταλικά δεν έχω κάποιο επίπεδο κι έτσι παρουσιάζεται μόνο η αγγλική σημαία στο προφίλ μου I want to have many choices in the languages. I speak Greek and I learn English and I speak English and I learn French..I speak Italian and I learn French. How I change the languages? In French either from English either from Itallian I haven't a level and so appeared only the English flag in my profil

March 17, 2017

0 σχόλια

Learn English in just 5 minutes a day. For free.