Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

https://www.duolingo.com/Ioanna678593

Πως αλλάζω δύο ή τρεις γλώσσες?How to change two or three languages?

Ioanna678593
  • 21
  • 11
  • 11
  • 12

Θέλω να έχω πολλές επιλογές για τις γλώσσες. Μιλώ(έχω έπιλέξει) Ελληνικά και μαθαίνω Αγγλικά, μιλώ Αγγλικά και μαθαίνω Γαλλικά. Μιλώ Ιταλικά και μαθαίνω Γαλλικά. Πως θα αλλάζω τις γλώσσες; Στα Γαλλικά είτε από Αγγλικά είτε από Ιταλικά δεν έχω κάποιο επίπεδο κι έτσι παρουσιάζεται μόνο η αγγλική σημαία στο προφίλ μου I want to have many choices in the languages. I speak Greek and I learn English and I speak English and I learn French..I speak Italian and I learn French. How I change the languages? In French either from English either from Itallian I haven't a level and so appeared only the English flag in my profil

0
πριν από 1 χρόνο

0 σχόλια