1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "They are efficient soldiers."

"They are efficient soldiers."

Μετάφραση:Αυτοί είναι αποδοτικοί στρατιώτες.

March 18, 2017

0 σχόλια

Learn English in just 5 minutes a day. For free.