"Anh ấy là một nhà văn giỏi."

Dịch:He is a good writer.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/luongpham4

he is a well writer sao lại sai vậy các bạn nhỉ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Soufeel
  • 20
  • 18
  • 15
  • 12
  • 5

Đúng là "well" cũng có chức năng là một tính từ, nhưng bạn lưu ý khi "well" đóng vai trò là một tính từ, nó sẽ không đứng trước danh từ (not before noun) - Oxford Dictionary.

Tất nhiên nó cũng có ngoại lệ là khi được dùng theo nghĩa informal theo cấu trúc: Subject + to be + not + a + well + X, trong đó X là một animate being - một sinh vật sống (con người, động vật).

He is not a well man: Ông ta không phải là một người tốt.

It was very brave of her to come to York as she is not a well lady: Đó đã là can đảm của cô ấy khi đến với York vì cô ấy không phải là một phụ nữ tốt.

Cho nên "He is a well writter." là không được nhé <sub>.^</sub>

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.