"Họ đang đi bộ với bố mẹ của họ."

Dịch:They are walking with their parents.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mirrors0912

Đang đi bộ vs bố mẹ của họ.ad có thể giải thik cấu trúc giúp mh dc không

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Soufeel
Soufeel
  • 20
  • 18
  • 15
  • 12
  • 5

Cấu trúc câu đang được sử dụng là hiện tại tiếp diễn: Subject + am/is/are + V-ing.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.