1. Forum
  2. >
  3. Topic: Duolingo
  4. >
  5. A new tv show on Netflix in F…

https://www.duolingo.com/profile/Abby259977

A new tv show on Netflix in Flemish! Flemish is Belgian Dutch, it is spoken by 6 million people.

It's time for a new language on Duolingo. Flemish is spoken in Flanders, the northern part of Belgium. It seems like an interesting language but not easy to learn because it is not available on any online language learning software. (atleast no good ones) Which is unfortunate. There is a new series on Netflix, which is in Flemish, and it would be honestly cool to be able to pick up on what they are saying. You can't read subtitles forever. 'Hotel Beau Séjour' is the new series.

English Phrases Flemish Phrases

English Greetings Flemish Greetings: Hi! Hallo! Good morning! Goeiemorgen Good evening! Goeie avond Welcome! (to greet someone) Welgekomen How are you? ❤❤❤ gaat het met jou ? I'm fine, thanks! Met mij is alles goed.Dank u. And you? En jij ? Good/ So-So. Goed , zo en zo Thank you (very much)! Dank uwel! You're welcome! (for "thank you") Het is niks, graag gedaan Hey! Friend! Hallo, vriend! I missed you so much! Ik heb je gemist. What's new? Wat is er nieuw? Nothing much Niet veel. Good night! Goeie nacht! See you later! Ik zie je later! Good bye! Vaarwel! Asking for Help and Directions
I'm lost Ik ben verloren. Can I help you? Kan ik je helpen? Can you help me? Kan je mij helpen? Where is the (bathroom/ pharmacy)? Waar is het toilet / apotheker? Go straight! then turn left/ right! Ga rechtdoor! Dan draai naar links/rechts! I'm looking for john. Ik ben op zoek naar John. One moment please! Een momentje alsjeblieft. Hold on please! (phone) Blijf aan de lijn. How much is this? Hoeveel kost dit? Excuse me ...! (to ask for something) Excuseer mij...! Excuse me! ( to pass by) Excuseer mij! Come with me! Kom met mij mee!

How to Introduce Yourself

Do you speak (English/ Flemish)? Spreek jij engels / nederlands? Just a little. Een beetje. What's your name? Wat is je naam? My name is ... Mijn naam is ... Mr.../ Mrs.…/ Miss… Mijnheer/mevrouw/juffrouw Nice to meet you! Blij je te ontmoeten You're very kind! Je bent zeer vriendelijk Where are you from? Vanwaar ben je? I'm from (the U.S/ Belgium) Ik ben van de USA /België I'm (American) Ik ben een Amerikaan Where do you live? Waar woon je? I live in (the U.S/ Belgium) Ik woon in de USA/België Did you like it here? Vind je het plezant hier ? Belgium is a wonderful country België is een zeer mooi land. What do you do for a living? Wat doe je als beroep? I work as a (translator/ businessman) Ik werk als een vertaler/zakenman. I like Flemish Ik vind nederlands leuk. I've been learning Flemish for 1 month Ik leer nederlands nu al een maand Oh! That's good! Och! Dat is goed! How old are you? ❤❤❤ oud ben je? I'm (twenty, thirty...) years old. Ik ben twintig,dertig jaar. I have to go Ik moet gaan. I will be right back! Ik ben straks terug. Wish Someone Something
Good luck!
Happy birthday! Gelukkige verjaardag Happy new year! Gelukkig nieuwjaar Merry Christmas! Zalig kerstmis Congratulations! Proficiat! Enjoy! (for meals...) Eet smakelijk! I'd like to visit Belgium one day Ik zou graag België op een dag bezoeken. Say hi to John for me Zeg “hallo” tegen John voor mij. Bless you (when sneezing) Gezondheid Good night and sweet dreams! Goeie nacht en droom zacht Solving a Misunderstanding
I'm Sorry! (if you don't hear something) Sorry , ik versta u niet. Sorry (for a mistake) Sorry No Problem! Geen probleem Can You Say It Again? Kan je het herhalen? Can You Speak Slowly? Kan je ietsje trager spreken? Write It Down Please! Schrijf het neer , alsjeblieft I Don't Understand! Ik versta het niet I Don't Know! Ik weet het niet I Have No Idea. Ik heb geen idee What's That Called In Flemish? ❤❤❤ noemt dit in het nederlands ? What Does "gato" Mean In English? ❤❤❤ noemt dit woord in engels ? How Do You Say "Please" In Flemish? ❤❤❤ zeg je “please” in het nederlands? What Is This? Wat is dit? My Flemish is bad. Mijn nederlands is niet zo goed. I need to practice my Flemish Ik moet nederlands oefenen Don't worry! Geen paniek! Flemish Expressions and Words
Good/ Bad/ So-So. Goed/ slecht / zo en zo Big/ Small Groot / klein Today/ Now Vandaag/ nu Tomorrow/ Yesterday Morgen / gisteren Yes/ No Ja / nee Here you go! (when giving something) Alsjeblieft Do you like it? Vind je het leuk? I really like it! Ik vind het tof. I'm hungry/ thirsty. Ik heb honger / dorst In The Morning/ Evening/ At Night. In de morgen / ‘s avonds/ ‘s nachts This/ That. Here/There Dit / dat. hier / daar Me/ You. Him/ Her. Ik / jou. hij / zij Really! Echt waar! Look! Kijk! Hurry up! Haast je! What? Where? Wat? waar? What time is it? ❤❤❤ laat is het? It's 10 o'clock. 07:30pm. Het is tien uur. 7:30 pm Give me this! Geef me dit! I love you! Ik hou van je ! I feel sick. Ik voel me ziek! I need a doctor Ik heb een dokter nodig. One, Two, Three Een , twee , drie Four, Five, Six Vier , vijf , zes Seven, Eight, Nine, Ten Zeven , acht , negen , tien

Read more: http://www.linguanaut.com/english_flemish.htm#ixzz4bjUC1tD4 http://mylanguages.org/learn_flemish.php http://ilanguages.org/flemish.php https://www.youtube.com/watch?v=4uAAniqFFhQ

March 19, 2017

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/Abby259977

English Phrashes Flemish phrashes

Hi! Hallo!

Good morning! Goeiemorgen

Good evening! Goeie avond

Welcome! (to greet someone) Welgekomen How are you? ❤❤❤ gaat het met jou ? I'm fine, thanks! Met mij is alles goed.Dank u. And you? En jij ? Good/ So-So. Goed , zo en zo Thank you (very much)! Dank uwel! You're welcome! (for "thank you") Het is niks, graag gedaan Hey! Friend! Hallo, vriend! I missed you so much! Ik heb je gemist. What's new? Wat is er nieuw? Nothing much Niet veel. Good night! Goeie nacht! See you later! Ik zie je later! Good bye! Vaarwel!

Asking for Help and Directions

I'm lost Ik ben verloren. Can I help you? Kan ik je helpen? Can you help me? Kan je mij helpen? Where is the (bathroom/ pharmacy)? Waar is het toilet / apotheker? Go straight! then turn left/ right! Ga rechtdoor! Dan draai naar links/rechts! I'm looking for john. Ik ben op zoek naar John. One moment please! Een momentje alsjeblieft. Hold on please! (phone) Blijf aan de lijn. How much is this? Hoeveel kost dit? Excuse me ...! (to ask for something) Excuseer mij...! Excuse me! ( to pass by) Excuseer mij! Come with me! Kom met mij mee!

How to Introduce Yourself

Do you speak (English/ Flemish)? Spreek jij engels / nederlands? Just a little. Een beetje. What's your name? Wat is je naam? My name is ... Mijn naam is ... Mr.../ Mrs.…/ Miss… Mijnheer/mevrouw/juffrouw Nice to meet you! Blij je te ontmoeten You're very kind! Je bent zeer vriendelijk Where are you from? Vanwaar ben je? I'm from (the U.S/ Belgium) Ik ben van de USA /België I'm (American) Ik ben een Amerikaan Where do you live? Waar woon je? I live in (the U.S/ Belgium) Ik woon in de USA/België Did you like it here? Vind je het plezant hier ? Belgium is a wonderful country België is een zeer mooi land. What do you do for a living? Wat doe je als beroep? I work as a (translator/ businessman) Ik werk als een vertaler/zakenman. I like Flemish Ik vind nederlands leuk. I've been learning Flemish for 1 month Ik leer nederlands nu al een maand Oh! That's good! Och! Dat is goed! How old are you? ❤❤❤ oud ben je? I'm (twenty, thirty...) years old. Ik ben twintig,dertig jaar. I have to go Ik moet gaan. I will be right back! Ik ben straks terug. Wish Someone Something
Good luck!
Happy birthday! Gelukkige verjaardag Happy new year! Gelukkig nieuwjaar Merry Christmas! Zalig kerstmis Congratulations! Proficiat! Enjoy! (for meals...) Eet smakelijk! I'd like to visit Belgium one day Ik zou graag België op een dag bezoeken. Say hi to John for me Zeg “hallo” tegen John voor mij. Bless you (when sneezing) Gezondheid Good night and sweet dreams! Goeie nacht en droom zacht Solving a Misunderstanding
I'm Sorry! (if you don't hear something) Sorry , ik versta u niet. Sorry (for a mistake) Sorry No Problem! Geen probleem Can You Say It Again? Kan je het herhalen? Can You Speak Slowly? Kan je ietsje trager spreken? Write It Down Please! Schrijf het neer , alsjeblieft I Don't Understand! Ik versta het niet I Don't Know! Ik weet het niet I Have No Idea. Ik heb geen idee What's That Called In Flemish? ❤❤❤ noemt dit in het nederlands ? What Does "gato" Mean In English? ❤❤❤ noemt dit woord in engels ? How Do You Say "Please" In Flemish? ❤❤❤ zeg je “please” in het nederlands? What Is This? Wat is dit? My Flemish is bad. Mijn nederlands is niet zo goed. I need to practice my Flemish Ik moet nederlands oefenen Don't worry! Geen paniek! Flemish Expressions and Words
Good/ Bad/ So-So. Goed/ slecht / zo en zo Big/ Small Groot / klein Today/ Now Vandaag/ nu Tomorrow/ Yesterday Morgen / gisteren Yes/ No Ja / nee Here you go! (when giving something) Alsjeblieft Do you like it? Vind je het leuk? I really like it! Ik vind het tof. I'm hungry/ thirsty. Ik heb honger / dorst In The Morning/ Evening/ At Night. In de morgen / ‘s avonds/ ‘s nachts This/ That. Here/There Dit / dat. hier / daar Me/ You. Him/ Her. Ik / jou. hij / zij Really! Echt waar! Look! Kijk! Hurry up! Haast je! What? Where? Wat? waar? What time is it? ❤❤❤ laat is het? It's 10 o'clock. 07:30pm. Het is tien uur. 7:30 pm Give me this! Geef me dit! I love you! Ik hou van je ! I feel sick. Ik voel me ziek! I need a doctor Ik heb een dokter nodig. One, Two, Three Een , twee , drie Four, Five, Six Vier , vijf , zes Seven, Eight, Nine, Ten Zeven , acht , negen , tien

March 19, 2017
Learn a language in just 5 minutes a day. For free.