"Εμείς δεν έχουμε φάει ποτέ στο σπίτι του."

Μετάφραση:We have never eaten at his house.

πριν από 1 χρόνο

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/sfakattack

We have never eaten at his home.

πριν από 1 χρόνο
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.