"Έχω περπατήσει."

Μετάφραση:I have walked.

March 19, 2017

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.