1. Forum
 2. >
 3. Onderwerp: English
 4. >
 5. Grammatica: De Engelse bijwoo…

https://www.duolingo.com/profile/Lavinae

Grammatica: De Engelse bijwoorden

Een bijwoord geeft meer informatie over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord.


Inhoud

 1. Bijwoorden van manier
 2. Bijwoorden van plaats
 3. Bijwoorden van tijd
 4. Bijwoorden van regelmaat
 5. Spelling
 6. Meerdere bijwoorden in de zin?
 7. Bijwoorden en hun betekenis

1. Bijwoorden van manier

Hieronder zie je een plaatje van de Duo uil die aan het evolueren is. Over de manier van evolueren kun je aanvullende informatie geven.

Bijvoorbeeld:

 • The owl is evolving fast – De uil evolueert snel
 • The owl is evolving slowly – De uil evolueert langzaam

In deze voorbeelden zijn ‘fast’ en ‘slowly’ bijwoorden. Ze geven aanvullende informatie over het werkwoord evolueren. Voor ‘fast’ en ‘slowly’ kunnen we nog meer informatie verkrijgen, bijvoorbeeld:

 • The owl is evolving extremely fast – De uil evolueert extreem snel
 • The owl is evolving very slowly – De uil evolueert erg snel

Ook ‘extremely’ en ‘slowly’ zijn bijwoorden. Zij geven extra informatie over de bijwoorden ‘fast’ en ‘slowly’. De vier voorbeelden die hier gegeven zijn, worden ‘adverbs (= bijwoorden) of manner’ genoemd. Zij geven antwoord op de vraag hoe?


De meeste bijwoorden van manier worden gemaakt door -ly achter het bijvoeglijk naamwoord te zetten. Bijvoorbeeld:

 • He is a slow walker – He walks slowly
 • She’s a careful driver – She drives carefully

Waar staat het bijwoord van manier (adverb of manner) in de zin?

 • Na het werkwoord

  zoals, bijv., “She danced beautifully.”

 • Staat er een voorwerp in de zin (meewerkend of lijdend), dan komt het bijwoord hierna

  Zoals, bijv., “You speak Spanish well.”


2. Bijwoorden van plaats

Hieronder vind je een afbeelding van (een deel van) de lingotwinkel. Over de plaats van de lingotwinkel kun je ook weer dingen zeggen. Bijvoorbeeld:

 • The Lingot store can be found here – De lingotwinkel kun je hier vinden
 • The Lingot store can be found there – De lingotwinkel kun je daar vinden
 • The Lingot store can be found somewhere – De lingotwinkel kun je ergens vinden

Deze voorbeelden worden ‘adverbs of place’ (adverbs of place) genoemd. Zij geven een antwoord op de vraag waar?


Waar staat het bijwoord van plaats in de zin?

 • Over het algemeen staan deze bijwoorden aan het eind van de zin

  “I looked everywhere - Ik keek overal


3. Bijwoorden van tijd

Hieronder zie je een plaatje van een oefening met tijd.

Hoe je deze oefening maakt kun je beschrijven met bijwoorden van tijd. Bijvoorbeeld:

 • I was too late – Ik was te laat
 • I started immediately – Ik begon meteen
 • I did two of these exercises yesterday – Ik deed twee van deze oefeningen gisteren

‘Late’, ‘immediately’ en ‘yesterday’ zijn bijwoorden van tijd (ook wel ‘adverbs of time’) genoemd. Zij geven antwoord op de vraag wanneer?


Waar staat het bijwoord van tijd in de zin?

 • gewoonlijk staat het bijwoord van tijd aan het eind van de zin

  voorbeeld: “He played well yesterday

 • wordt het bijwoord van tijd vooraan in de zin geplaatst, dan is dat om er extra nadruk op te leggen

  voorbeeld: “Yesterday he played well.”


4. Bijwoorden van regelmaat

Als duolinger kun je wat over de je regelmaat van oefenen vertellen. Bijvoorbeeld:

 • I always do my exercises – Ik doe altijd mijn oefeningen
 • I never read immersion articles – Ik lees nooit verdiepingsdocumenten
 • Sometimes I check my lingot count – Soms controleer ik mijn aantal lingots

Deze bijwoorden worden bijwoorden van regelmaat of ‘adverbs of frequency’ genoemd. Andere voorbeelden heirvan zijn bijvoorbeeld ook ‘often’ (vaak), ‘ever’ (ooit) en ‘usually’ (normaal gesproken). Ze geven antwoord op de vraag hoe vaak?

In een zin, staat dit soort bijwoorden:

 • Voor het werkwoord
 • Na ‘am / is / are / was / were’, vervoegingen van het werkwoord ‘to be’ (= zijn).

5. Spelling

 • Eindigt een woord op –y, dan verandert –y in –i

  bijvoorbeeld: “The newspaper arrives daily

 • Eindigt het bijvoeglijk naamwoord op –able/ible, dan vervalt de –e en wordt –y toegevoegd

  Bijvoorbeeld: “He talks sensibly


Let op ! Sommige bijwoorden volgen deze spellingsregels niet. Dit zijn uitzonderingen:

 • good > well
 • hard > hard
 • fast > fast
 • late > late
 • early > early

6. Meerdere bijwoorden in de zin?

Het Engels is minder flexibel qua woordvolgorde dan het Nederlands.

Voorbeeld: "Ik ging gisteren naar het park".

Deze zin kan alleen vertaald worden als:

 1. "I went to the park yesterday" (als er geen nadruk op 'yesterday' ligt), óf
 2. "Yesterday I went to the park" (als 'yesterday' wel de nadruk heeft)

In het Engels, als er meerdere bijwoorden in de zin staan, dan komt eerst het bijwoord van manier (hoe?), dan het bijwoord van plaats (waar?) en dan het bijwoord van tijd (wanneer?).

Als ezelsbruggetje kun je deze drie soorten bijwoorden op alfabetische volgorde zetten, van manier, plaats en tijd.


7. Bijwoorden en hun betekenis

Van sommige bijwoorden verandert de betekenis als er –ly wordt toegevoegd aan het bijvoeglijk naamwoord:

Normaal gesproken worden deze vormen eindigend op -ly niet gebruikt als bijvoeglijk naamwoord. Andere bijwoorden hebben wel een vorm die identiek is aan het bijpassende bijvoeglijk naamwoord (hetgeen soms verwarrend kan zijn!). Zo krijg je, bijvoorbeeld:

 • "A late warning" - "Een late waarschuwing." (letterlijke betekenis)
 • "The late president. - "Wijlen president." (figuurlijke betekenis)
 • "A warm day - "Een warme dag." (letterlijke betekenis)
 • "A warm friendship." - "Een hartelijke vriendschap." (figuurlijke betekenis)

En ook:

 • "A near object" = "een object dat dichtbij is"

Oefeningen

Oefening 1 / Oefening 2 / Oefening 3


Dank aan Susande voor extra suggesties.

March 11, 2014

4 opmerkingen


https://www.duolingo.com/profile/Enes692389

''Let op ! Sommige bijwoorden volgen deze spellingsregels niet. Dit zijn uitzonderingen:

good well hard hard fast fast late late early early''

Er zijn er meer: Always, still, never, often, already en just.

En er staat een typ foutje in: 4. Bijwoorden van regelmaat. De zin: Andere voorbeelden heirvan zijn bijvoorbeeld ook ‘often’ (vaak), ‘ever’ (ooit) en ‘usually’ Heirvan = hiervan

Verder bedankt voor de uitleg. Ik snap het nu beter en kan dus mijn toetsen beter maken!


https://www.duolingo.com/profile/mievenair

Deze opmerking is niet meer van toepassing, de tikfout werd gecorrigeerd.

“Opgelet, tikfoutje:

 • The owl is evolving very slowly – De uil evolueert erg snel

moet zijn: _ The owl is evolving very fast – De uil evolueert erg snel

of

 • The owl is evolving very slowly – De uil evolueert erg langzaam “
Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.