1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "This letter is very personal…

"This letter is very personal."

Μετάφραση:Αυτή η επιστολή είναι πολύ προσωπική.

March 23, 2017

7 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/tsiouflaw

το γράμμα αυτό έιναι πολύ προσωπικό


https://www.duolingo.com/profile/Theo253474

Αυτή η επιστολή είναι πολύ προσωπική Pls correct


https://www.duolingo.com/profile/I.Schmidt1

Η επιστολή αυτή είναι πολύ προσωπική. why is this wrong?


https://www.duolingo.com/profile/Rikos4

αυτή η επιστολή είναι πολύ προσωπική ή αυτό το γράμμα είναι πολύ προσωπικό


https://www.duolingo.com/profile/mrKx
  • 377

Sorry but your translation is very wrong . Αυτό το γράμμα είναι πολύ προσωπικό


https://www.duolingo.com/profile/jaye16

Στην αναφορά σας έχετε "Το γράμμα είναι πολύ προσωπικό"

Ενώ εδώ γράρει: "This letter is very personal." "Αυτό το γράμμα είναι πολύ ποσωπιλό."

Και αυτό που εχουμέ εδώ πρέπρε να είναι¨ "Αυτή η επιστολή είναι πολύ προσωπική." Το έχω επεξεργαστεί στη βάση δεδομένων,

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.