1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Many Vietnamese girls want t…

"Many Vietnamese girls want to have white skin."

Translation:Nhiều con gái Việt Nam muốn có làn da trắng.

March 23, 2017

10 Comments


https://www.duolingo.com/profile/kthinh1

Nhiều phụ nữ Viêt...cô gái Viêt... formal. Con gái Viêt...informal. all shoud be good.


https://www.duolingo.com/profile/Minhpc

That's right.


https://www.duolingo.com/profile/LostinVN

Why is cô gai wrong? Nhiều cô gái Việt Nam muốn có làn da trăng


https://www.duolingo.com/profile/TehVanarch

That means woman or lady, not girls.


https://www.duolingo.com/profile/Huy_Ngo

Not that diferent.


https://www.duolingo.com/profile/Bee314

Ha ha chả có nguời việt nào ghi nhiều con gái việt nam. cái này mà thi chắc là cho 0 điểm. Đề duolingo sửa để ngày một cải thiện hơn.


https://www.duolingo.com/profile/Minhpc

Wow ... Vietnamese people have never written this sentence. You (duolingo) should have a native Vietnamese to build this program.


https://www.duolingo.com/profile/wlss_

con gái --> wrong cô gái ---> right


https://www.duolingo.com/profile/Matt780998

Why is "làn da màu trắng" wrong?

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.