1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "Sunday is the last day of th…

"Sunday is the last day of the week."

Μετάφραση:Η Κυριακή είναι η τελευταία ημέρα της εβδομάδας.

March 23, 2017

9 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/I.Schmidt1

Αυτό δεν είναι σωστό. Στην Ελλάδα, η Κυριακή είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδας!


https://www.duolingo.com/profile/Nena980027

Πρώτη μέρα της βδομάδας στην Ελλάδα είναι η Δευτέρα!!! Και πάντα ήταν.


https://www.duolingo.com/profile/Mika2210

Η Κυριακή είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδος. Είναι η μέρα του Κυρίου, εκκλησιαζόμαστε. Η Δευτέρα είναι η δεύτερη μέρα της εβδομάδος . το λέει και το όνομά της.


https://www.duolingo.com/profile/OG7e3

Στην Ελλάδα θεωρούμε ότι η Κυριακή είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδας και όχι η τελευταία. Γι αυτο λέμε Κυριακή, Δευτέρα (δεύτερη μέρα), Τρίτη (τρίτη μέρα), κ.λ.π.


https://www.duolingo.com/profile/jaye16

Αυτό είναι σωστό και άλλαξα την πρόταση σε ....."Saturday is the last day of the week." Ευχαριτούμε.


https://www.duolingo.com/profile/Konstantin144506

Κυριακή είναι.... πολλές φορές ξεκινάμε την πρόταση έτσι χωρίς το (Η Κυριακή είναι...)


https://www.duolingo.com/profile/NikosPapad131306

Saturday is the last day of the week


https://www.duolingo.com/profile/NikosPapad131306

Suturday is the last day of the week

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.