"Có máu trên cánh tay tôi."

Dịch:There is blood on my arm.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Luan905796

Tại sao: There is the blood on my arm, lại sai?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Dilys...-

câu của bn có thêm the

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Dilys...-

Cách dùng mạo từ

THE

Mạo từ xác định (definite article) THE được dùng khi người nói và người nghe/người đọc đều biết họ đang nói cụ thể về một ai hay vật gì. Ngoài ra the còn được dùng trong những trường hợp sau:

Khi chỉ duy nhất có một người hay một vật nào đó. Ví dụ: the Pope, the sun

Khi nói về những những gì mang tính tột bật.

Ví dụ: the tallest building, the smartest person

Khi chỉ có một người hay một vật gì đó trong khung cảnh xung quanh.

Ví dụ: Can I borrow the pen?

Khi người hay vật nào đó đã được nhắc đến trước đó.

Ví dụ: A boy felt down from a tree. An ambulance is taking the boy to the hospital.

Khi nói về thứ mà dùng một danh từ có thể để mô tả chung tất cả loại (có thể lược bỏ the)

Ví dụ: The fish lives under water.

Đứng trước tính từ để chỉ một nhóm người

Ví dụ: the rich, the poor, the disabled

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.