Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/tyftryttnhy

(Song ngữ) Truyện cười (phần 1) : Don't want to go to school !

In the morning, his mother wakes him: "Get up, it's time to go to school now."

 • But why do I have to go to school ? I do not want to go to there.

 • Can you give two reasons why you do not want to go to school?

 • The kids hate me and the teachers hate me.

 • The reason is not justified at all. Wake up now.

 • So can you give me two reasons why I have to go to school?

 • Okay. Firstly, you are 52 years old and the second, you are the headmaster.


<pre> Bài dịch: </pre>

Vào buổi sáng, mẹ cậu đánh thức cậu: "Hãy dậy đi, bây giờ là lúc đi đến trường."

 • Nhưng sao con phải đi đến trường ? Con không muốn đi đến đó.

 • Con có thể đưa ra hai lý do tại sao con không muốn đi đến trường?

 • Các học sinh ghét con và các giáo viên ghét con.

 • Lý do là không hợp lý. Thức dậy liền đi.

 • Vậy mẹ có thể cho con hai lý do tại sao con phải đến trường ?

 • Đuợc. Thứ nhất, con 52 tuổi và thứ hai, con là hiệu trưởng.


Mình làm topic này để các bạn thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Mong mn ko ném gạch hay đá hoặc dislike topic và đừng bình luận spam trên topic nhé !

1 năm trước

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Havana2910

cho bạn một like và lingot vì có cùng hình shinichi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tyftryttnhy

ừ công nhận. Chắc bn cũng thích Shinichi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/giapquanghuy

rất hay, ... còn nữa không? Awesome!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tyftryttnhy

có phần 2 rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hanabi.04

Ờ...nhưng nên dịch là...học sinh và giáo viên đều ghét con thay vì....

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Kudo.Shinichi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DestartreK1st
DestartreK1st
 • 23
 • 19
 • 14
 • 14
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4

Đc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/.Nii.

like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/.Dyy.
.Dyy.
 • 14
 • 8
 • 4
 • 2
 • 352

hay quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Purple...Tear_

like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thaolysutu

đc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Anhducduolingo

hai bạn shinichihaibarai và shinichi-c đều thích shinichi à?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Havana2910

mình thích cặp shinichi và haibrai với nhau

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tyftryttnhy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Koy_Ngok...

like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Havana2910

Cho bạn thêm một lingots

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ohmygod10

hay

1 năm trước

https://www.duolingo.com/rtdtyfytfh

hay

1 năm trước