Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Lorena likes to listen to the violin."

Dịch:Lorena thích nghe đàn vĩ cầm.

1 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhoenixFir13

Me too

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenKhoa863950
NguyenKhoa863950
  • 24
  • 10
  • 8
  • 7
  • 7
  • 6
  • 5
  • 3
  • 2
  • 45

Me too

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phamnamphuong

Like ving cơ mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

500 ae oi. Kill duolingo

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

I am angry

7 tháng trước