"هو باعهم."

الترجمة:Il les a vendus.

March 25, 2017

4 تعليقات


https://www.duolingo.com/khaledkung

لماذا اضفنا s رغم ان الفعل المساعد هو avoir ...

March 25, 2017

https://www.duolingo.com/AmineHadji1

سؤال رائع لكن لا أستطيع إجابته بالعربية.

  • Le participe passé ne s'accorde jamais en genre ou en nombre avec le sujet quand on utilise l'auxiliaire avoir.

  • Quand le COD (مفعول به) est placé avant l'auxiliaire avoir, le participe passé s'accorde avec le COD.

March 25, 2017

https://www.duolingo.com/khaledkung

merci beaucoup

March 27, 2017

https://www.duolingo.com/BadrChadl

Tu as raison

July 27, 2018
تعلم الفرنسية في 5 دقائق فقط يوميًا. مجانًا.