"Tak, pozwól im to otworzyć."

Tłumaczenie:Yes, let them open it.

March 12, 2014

4 komentarze
Ta dyskusja jest zamknięta.


https://www.duolingo.com/profile/reginapanek

Let them to open it (dlaczego jest źle)


https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
Plus
 • 2467

W języku angielskim są czasowniki, które wymuszają formę czasownika występującego po nim. Czasownik "let" należy do grupy czasowników, po których stosuje się tak zwany "bare infnitive" (czyli "goły bezokolicznik"), bez poprzedzającego go słówka "to".

 1. Czasowniki po których stosuje się formę -ing innego czasownika:

  admit, anticipate, appreciate, avoid, burst out, can't help, carry on, consider, contemplate, continue, defer, delay, deny, detest, discuss, dislike, endure, enjoy, escape, excuse, face, fancy, feel like, finish, forgive, give up, imagine, involve, justify, keep, leave off, mention, mind, miss, postpone, practice, prevent, put off, quit, recall, recollect, recommend, remember(1), report, resent, resist, risk, save, stand, suggest, tolerate, understand

 2. Czasowniki po których stosuje się formę innego czasownika ze słówkiem "to":

  afford, agree, aim, appear, arrange, ask, attempt, beg, campaign, care, choose, claim, consent, dare, decide, demand, deserve, desire, expect, fail, fear, fight, force, forget, guarantee, happen, help, hesitate, hope, intend, long, manage, need, neglect, offer, pause, plan, prepare, pretend, promise, propose, prove, refuse, remember(1), seem, swear, tend, threaten, trouble, try, turn out, undertake, vow, wait, want, wish, yearn

 3. Czasowniki po których stosuje się "goły bezokolicznik":

  can, could, help, may, might, must, shall, should, will, would, had better, would rather, make(2), let


(2) Czasownik "remember" z "to" oznacza stały zwyczaj lub coś do zrobienia w przyszłości, z "-ing" oznacza pamiętanie czegoś z przeszłości.
(1) Czasownik "make" używany jest bez "to" w stronie czynnej, a w stronie biernej z "to".

Żródła:


https://www.duolingo.com/profile/Maria434487

Dlaczego przed" open" nie ma "to"?; przeciez ma byc bezokolicznik a więc winno być " to open" anie jest. Dlaczego?


https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
Plus
 • 2467

Wyjaśnienie powyżej.

Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.