Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy đã gửi hai lá thư."

Dịch:He has sent two letters.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Quan1990

The different sentence is the same mean He sent two letters. Is that right?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Soufeel
Soufeel
  • 20
  • 18
  • 15
  • 12
  • 5

Yes, but it also depends on situations.

1 năm trước