Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bộ sưu tập có sáu mẫu."

Dịch:The collection has six models.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/-...Dilys...-

sao ko dịch là bộ sưu tập có sáu người mẫu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

Tôi nghĩ mẫu là sample chứ?

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/downloadme4free

Đã là bộ sưu tập thì mình nghĩ "samples" hoặc "types" sẽ hợp lý hơn chứ nhỉ

5 tháng trước