"Bộ sưu tập có sáu mẫu."

Dịch:The collection has six models.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/downloadme4free

Đã là bộ sưu tập thì mình nghĩ "samples" hoặc "types" sẽ hợp lý hơn chứ nhỉ

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/-...Dilys...-

sao ko dịch là bộ sưu tập có sáu người mẫu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

Tôi nghĩ mẫu là sample chứ?

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.