Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/.NumberThree.

Tổng kết lớp Ram và Rem!

Chào các bn, thành viên trog lớp Ram và Rem!!

Mk tổng kết sớm hơn 1 ngày vì mai mk phải về quê T-T


Vào vấn đề nhé, tổ có nhìu xp nhất là tổ Ram!!!


TỔ RAM:

  • Tổ trưởng: GxusSky

  • Số thành viên: 6

  • Số xp: 3208 (wow)


TỔ REM:

  • Tổ trưởng: Miika

  • Số thành viên: 6

  • Số xp : 3151


Bây giờ, mời bn GxusSky lên cmt 200 ling và chia cho tổ mk ;)

Cn tổ Rem, các bn trog tổ lên cmt nhận 10 ling nhé!

Mk đã xóa lớp vì lớp kết thúc r nhé!

Cảm ơn đã xem!

0
1 năm trước
2

20 Nhận xét