Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/VoiiRung

"It will rain on Saturday."

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VoiiRung

Trời sẽ mưa vào thứ bảy

1 năm trước