Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Sau đó ý tưởng này đã trở nên lỗi thời."

Dịch:Later this idea went out of fashion.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/GreatTran
GreatTran
  • 13
  • 9
  • 5
  • 3
  • 3

bản dịch cứng nhắc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Dilys...-

bởi nó z mị

1 năm trước