"HowwillIreceivetheinformation?"

Dịch:Tôi sẽ nhận thông tin như thế nào?

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HungUT
HungUT
  • 25
  • 5
  • 1005

Tôi sẽ nhận được thông tin thế nào?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ywh20

ngu

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.