Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He is a good writer."

Dịch:Anh ấy là một nhà văn giỏi.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NhtQuang426347

Nghe "writer" Anh- Mỹ đọc cứ như "rider" ấy nhỉ

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Omachi13x4

"anh ấy là một người viết tốt" thì có được không nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Dilys...-

chắc là ko đc đâu bn

1 năm trước