Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sẽ tìm thấy những cái chìa khoá rồi."

Dịch:I will have found the keys.

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/_Long_
_Long_
  • 15
  • 13

tôi sẽ tìm thấy những chiếc chìa khóa rồi. Nghe cứ lạ thế nào ấy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Dilys...-

đằng trước là sẽ (tương lai) còn đằng sau lại là rồi (quá khứ) nghe lạ là phải

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Soufeel
Soufeel
  • 20
  • 18
  • 15
  • 12
  • 5

Bạn kiếm lại tài liệu về thì tương lai hoàn thành để đọc lại ngữ pháp thì sẽ thấy dễ hiểu hơn nhé.

Theo ngữ pháp thì cấu trúc câu loại này sẽ đi kèm với một mốc thời gian hay một sự kiện nào đó để nhấn mạnh sự việc.

Giả sử bây giờ là 6 giờ tối và bạn ước tính là sẽ hoàn thành bài trước 9 giờ tối.

I will have done my homework before 9 p.m. ~ Tôi sẽ hoàn thành bài tập trước 9 giờ tối/ trước 9 giờ tối, tôi sẽ hoàn thành bài tập về nhà rồi.

Như trên bài tập trên đề của Duolingo, bạn có thể đặt ngữ cảnh là bạn nhờ ai đó, ví như bạn của bạn kiếm giùm chìa khóa, nhưng nó lại bảo: "Để đó lát tao kiếm giùm mày cho."

=> I will have found the keys before you find it. ~ Đợi mày tìm giùm tao, thì tao tìm thấy chìa khóa rồi. / Trước khi bạn tìm, tôi sẽ tìm thấy những chiếc chìa khóa rồi.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Dilys...-

uhm, nghe lạ thật

1 năm trước