Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ChayTronDe

[Song Ngữ] ♫ Lời bài hát tiếng Anh ♫ #5

Theo gợi ý của bạn Ngan_Dallas

Trong #5 lần này: bài hát có tên Love Yourself , ca sĩ: Justin Bieber

Imgur

 • For all the times that you rain on my parade Cho tất cả những lần mà em khóc vì sự phô trương của anh
 • And all the clubs you get in using my name Và tất cả những lần em vào các câu lạc bộ bằng cách dùng tên anh
 • You think you broke my heart, oh girl for goodness sake Em nghĩ rằng em làm tan nát trái tim anh, ôi em yêu vì Chúa
 • You think I'm crying, oh my own, well I ain't Em nghĩ rằng anh đang khóc, ôi không, không đâu

 • And I didn't wanna write a song cause I didn't want anyone thinking I still care Và anh không muốn viết một bài hát vì anh không muốn ai cũng nghĩ rằng anh vẫn còn quan tâm đến em

 • I don't but, you still hit my phone up Anh không quan tâm nhưng em vẫn còn làm cho điện thoại của anh rung lên
 • And baby I be movin' on and I think you should be somethin' Và em yêu, anh đã bước tiếp và anh nghĩ rằng em là một điều gì đó mà
 • I don't wanna hold back, maybe you should know that Anh không muốn níu kéo, có lẽ em nên biết điều đó

Imgur

 • My mama don't like you and she likes everyone Mẹ anh không ưa em và bà ấy quý tất cả mọi người
 • And I never like to admit that I was wrong Và anh không bao giờ thích thừa nhận rằng mình đã sai
 • And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on Và anh đã bị cuốn vào công việc của mình, không còn nhìn thấy những gì đang diễn ra nữa

 • And now I know, I'm better sleeping on my own Và bây giờ anh biết, anh tốt hơn hết là nên đi ngủ một mình

 • Cause if you like the way you look that much Bởi vì nếu em yêu vẻ bề ngoài của mình nhiều như vậy
 • Oh baby you should go and love yourself Ôi em yêu, em nên đi yêu chính bản thân mình đi

 • And if you think that I'm still holdin' on to somethin' Và nếu em vẫn nghĩ rằng anh vẫn còn níu kéo điều gì đó

 • You should go and love yourself Em tốt nhất nên đi và yêu chính bản thân mình đi

Imgur

 • But when you told me that you hated my friends Nhưng khi em nói với anh rằng em ghét những người bạn của anh
 • The only problem was with you and not them Vấn đề duy nhất ở đây là em chứ không phải họ
 • And every time you told me my opinion was wrong Và mỗi khi em nói rằng quan điểm của anh là sai
 • And tried to make me forget where I came from Và cố gắng làm cho anh quên đi mất rằng mình đến từ đâu

 • And I didn't wanna write a song cause I didn't want anyone thinking I still care Và anh không muốn viết một bài hát vì anh không muốn ai cũng nghĩ rằng anh vẫn còn quan tâm đến em

 • I don't but, you still hit my phone up Anh không quan tâm nhưng em vẫn còn làm cho điện thoại của anh rung lên
 • And baby I be movin' on and I think you should be somethin' Và em yêu, anh đã bước tiếp và anh nghĩ rằng em là một điều gì đó mà
 • I don't wanna hold back, maybe you should know that Anh không muốn níu kéo, có lẽ em nên biết điều đó

Imgur

 • My mama don't like you and she likes everyone Mẹ anh không ưa em và bà ấy quý tất cả mọi người
 • And I never like to admit that I was wrong Và anh không bao giờ thích thừa nhận rằng mình đã sai
 • And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on Và anh đã bị cuốn vào công việc của mình, không còn nhìn thấy những gì đang diễn ra

 • And now I know, I'm better sleeping on my own Và bây giờ anh biết, anh tốt hơn hết là nên đi ngủ một mình

 • Cause if you like the way you look that much Bởi vì nếu em yêu vẻ bề ngoài của mình nhiều như vậy
 • Oh baby you should go and love yourself Ôi em yêu, em nên đi yêu chính bản thân mình đi

 • And if you think that I'm still holdin' on to somethin' Và nếu em vẫn nghĩ rằng anh vẫn còn níu kéo điều gì đó

 • You should go and love yourself Em tốt nhất nên đi và yêu chính bản thân mình đi

Imgur

 • For all the times that you've made me feel small Cho tất cả những lần em làm anh cảm thấy thật nhỏ bé trong tình yêu,
 • I fell in love, now I feel nothin' at all bây giờ anh không còn sợ tất cả những điều đấy nữa
 • Had never felt so low when I was vulnerable Anh chưa bao giờ cảm thấy thật tồi tệ khi anh bị tổn thương
 • Was I a fool to let you break down my walls? Có phải anh là một kẻ ngốc khi để cho em phá vỡ bức tường của mình?

 • Cause if you like the way you look that much Bởi vì nếu em yêu vẻ bề ngoài của mình nhiều như vậy

 • Oh baby you should go and love yourself Ôi em yêu, em nên đi yêu chính bản thân mình đi

 • And if you think that I'm still holdin' on to somethin' Và nếu em vẫn nghĩ rằng anh vẫn còn níu kéo điều gì đó

 • You should go and love yourself Em tốt nhất nên đi và yêu chính bản thân mình đi

Imgur


◄ .Hết. ►

Link Youtube

Link #4 của mình: Click here

♥♥♥ Có ai còn nhớ các bài hát mà Để đã làm không? ♥♥♥

<pre> ( Cmt đúng có quà nha~ ) </pre>

Để

#POST ON: 5/4/2017
9
1 năm trước
2

78 Nhận xét