Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"That is a shadow on the wall."

Dịch:Đó là một cái bóng trên tường .

1 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/oanhhoang328751

Cái bóng thì hợp hơn

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/HuyLCh

Sao ko thay chữ đó nghe hay hơn

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/huy_97

Hình bóng -_-

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Dilys...-

nghe ko hợp bằng từ bóng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynQunh820416
NguynQunh820416
  • 25
  • 15
  • 11
  • 7
  • 7
  • 5
  • 4
  • 4
  • 4
  • 3

Người con gái Nam Xương

9 tháng trước