1. Forum
  2. >
  3. Onderwerp: English
  4. >
  5. "If you do not have it, then …

"If you do not have it, then where is the bag?"

Vertaling:Als jij hem niet hebt, waar is de tas dan?

March 13, 2014

5 opmerkingen


https://www.duolingo.com/profile/Fremaut

ik reageer niet op deze vertaling maar op de andere optie die u geeft nl als jij HET niet...


https://www.duolingo.com/profile/LowlandPhilomath

Aha. Ik weet niet geheel of ik je opmerking volg. Bedoel je dat de zin Als jij het niet hebt, waar is de tas dan? zou moeten worden geaccepteerd?


https://www.duolingo.com/profile/studentvan2014

Aangezien 'tas' zowel vrouwelijk als mannelijk is, maar nooit onzijdig, kan enkel nog als alternatief: Als jij haar niet hebt, waar is de tas dan?


https://www.duolingo.com/profile/Lavinae

Hoi studentvan2014!

In het Noorden van het taalgebied zien wij de tas als 'mannelijk'. Zie bijvoorbeeld deze bron:

Bij een aantal woorden is er verschil tussen het Noord-Nederlands en het Zuid-Nederlands. Sommige woorden die in Nederland een mannelijke verwijzing krijgen, hebben in Vlaanderen hun oorspronkelijk vrouwelijke verwijswoorden behouden. In Nederland zegt men: de tas, hij ligt op de grond; in Vlaanderen zegt men: de tas, zij ligt op de grond.

Voor ons is de tas mannelijk en dus is het persoonlijk voornaamwoord in deze zin 'hem'. Duolingo wil niet dat wij voor de Nederlands (Nederland) cursus specifiek Vlaamse vertalingen toevoegen, aangezien er uiteindelijk wel een Vlaamse cursus in de planning staat. Vandaar dat alleen de gegeven vertaling in dit geval goed is. :)


https://www.duolingo.com/profile/Rocteur

"waar is dan de tas", "dan waar is de tas", are both of these wrong ?

Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.