https://www.duolingo.com/profile/zaka97

Czasownik TO BE

Czasownik "to be" - "być" odmienia się w czasie teraźniejszym w sposób następujący:

ja jestem - I am ty jesteś - you are on jest - he is ona jest - she is ono jest - it is my jesteśmy - we are wy jesteście - you are oni są - they are one są - they are

By utworzyć pytanie należy dokonać inwersji, czyli przestawienia szyku:

czy ja jestem - am I? czy ty jesteś - are you? itd...

By utworzyć przeczenie, dodajemy wyraz not:

ja nie jestem - I am not ty nie jesteś - you are not itd...

Czasownik "to be" można skracać:

I am = I'm you are = you're he is = he's she is = she's it is = it's we are = we're they are = they're

Dotyczy to również zdań przeczących:

I am not = I'm not you are not = you're not = you aren't he is not = he's not = he isn't she is not = she's not = she isn't it is not = it's not = it isn't we are not = we're not = we aren't they are not = they're not = they aren't

Warto pamiętać, że czasownika "to be" używa się w języku angielskim czasami w znaczeniach, w których w języku polskim wcale nie ma czasownika "być", np.:

I am 22. - Ja mam 22 lata. I am afraid of dogs. - Ja boję się psów. I am interested in art. - Interesuję się sztuką. Past Simple

Odpowiednie formy czasownika TO BE w czasie przeszłym to WAS i WERE.

I was - ja byłem/byłam you were - ty byłeś/byłaś he was - on był she was - ona była it was - ono było we were - my byliśmy/byłyśmy you were - wy byliście/byłyście they were - oni byli/one były

Pytania i przeczenia buduje się analogicznie:

Was I? - czy ja byłem/byłam? Were you? - czy ty byłeś/byłaś? itd. I was not = I wasn't - ja nie byłem/byłam you were not = you weren't - ty nie byłeś/byłaś itd

April 6, 2017

0 komentarzy

Naucz się języka w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.