1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "Αυτή πίνει γάλα."

"Αυτή πίνει γάλα."

Μετάφραση:She drinks milk.

April 7, 2017

0 σχόλια

Learn English in just 5 minutes a day. For free.