https://www.duolingo.com/tricuongissac

Rủi ro khi học lớp The another

Do tranthientruc quản lí, mk và ledung345 đã bị hack Và mình xin nói với chủ lớp học, nêu ko xóa thì mk sẽ báo với mod xóa cái lớp học nhảm nhí đó. Thân : Cường

1 year ago

2 Comments


https://www.duolingo.com/tricuongissac

what?

1 year ago

https://www.duolingo.com/tricuongissac

what is IDK?

1 year ago
Learn a language in just 5 minutes a day. For free.