"Εσύ είσαι σημαντικός."

Μετάφραση:You are important.

πριν από 1 χρόνο

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.