"On dobrze mi życzy."

Tłumaczenie:He wishes me well.

1 rok temu

0 komentarzy

Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.