"The final number includes taxes."

Dịch:Con số cuối cùng bao gồm thuế.

1 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DatPV
DatPV
  • 22
  • 8
  • 6

Câu này nghĩa là gì vậy nhỉ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trangnguye389765

Cái này liên quan đến kế toán. Ví dụ 1 công ty sau khi lấy doanh thu trừ chi phí thì được lợi nhuận là 10 tỷ. Nhưng 10 tỷ này thì lại chưa trừ tiền thuế phải nộp cho nhà nước là 2 tỷ. Vậy 10 tỷ chính là "con số bao gồm thuế", còn 8 tỷ mới là lợi nhuận thực mà công ty được giữ.

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/trunghieu1347

Are you learn economics?

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/-...Dilys...-

thì nó dịch r đó

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DatPV
DatPV
  • 22
  • 8
  • 6

:) Hì. Nhưng mình không hiểu rõ nghĩa của nó.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynPhngn609216

Ko hiểu j =((

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Kan_Truong

Sau cùng và cuối cùng đâu khác gì nhau. Câu này nghĩa là số tiền bạn nhận được sau khi trừ các khoản khác đi nhưng vẫn gồm thuế

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.