Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"I have told you my name."

Μετάφραση:Εγώ σου έχω πει το όνομά μου.

πριν από 1 χρόνο

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/volcanoniki

άλλες φορές το DUO μεταβιβάζει τον τόνο της μονοσύλλαβης στην λήγουσα της προηγούμενης άλλοτε όχι , γιατί ???

πριν από 1 χρόνο

https://www.duolingo.com/Lenio1959

Πού είναι το πρόβλημα εάν δεν βάλω το εγώ

πριν από 1 χρόνο