Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/...MoonLight...

Tiếp tục game của lớp học Duo's Class

Chào mừng mọi người đã đến với game show của lớp học Duo's Class :))


Yêu cầu mọi người đọc kỹ topic trước khi chơi để đảm bảo việc loãng topic hoặc cmt những ý kiến không đúng.


Luật lệ và giải thưởng:

  • Không được cmt vào topic tùy tiện.

  • Sau khi đã câu trả lời thì yêu cầu mọi người tự dis cmt của mình và like cho câu hỏi tiếp theo.

  • Có 30 câu. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 5lingots( người thứ nhất) những người sau 1lingots( 2người)

  • Trả lời đúng từ khóa nhanh nhất sẽ được 100lingots.

  • Câu hỏi đầu tiên sẽ do mình quay ngẫu nhiên, các lượt sau do người trả lời nhanh nhất chọn.

  • Sau 5vphút sẽ có câu hỏi mới vì thế mong mọi người không cmt nhắc nhở câu hỏi tránh loãng topic.

  • Khi bạn đoán từ khóa phải in đậm và phóng to lên để mình nhìn rõ và yêu cầu mọi người không Dis những cmt "đoán từ khóa" khi chưa được mình trả lời.

  • Trả lời sai từ khóa không bị phạt lingots nhưng sẽ phải dừng cuộc chơi.


Imgur

Từ khóa:

???? ??? ??? (12 chữ cái)Thân.

...MoonLight...

3
1 năm trước
2

28 Nhận xét