"Bạn sẽ điều khiển chiếc xe."

Dịch:You are going to control the car.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/onHunhBoAn

You will control the vehicle. câu này cũng đúng mà?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.