"Το σκοτάδι"

Μετάφραση:The dark

πριν από 1 χρόνο

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/Michael409270

the darkness (το σκοτάδι)

πριν από 1 χρόνο
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.