Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The captain is going to present the team."

Dịch:Đội trưởng sẽ giới thiệu đội.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrngQucBnh

Mình không hiểu ý nghĩa của câu này.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynPhngn609216

Me too :(

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ynwqD6

Câu này sao nghĩa lại là một thế nhỉ

8 tháng trước