https://www.duolingo.com/profile/Takasune_Miika

[Mini game] Happy Black Valentine's Day!!!

Xin chào minna ~ Hôm nay là ngày Valentine Đen, chính là ngày Valentine dành cho hội độc thân :) Vậy bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu về ngày Valentine Đen nhé !!! XD


Topic gồm 3 phần:

Phần 1: The origin and the meaning of Black Valentine - Nguồn gốc và ý nghĩa Valentine Đen

Phần 2: The impact of Black Day - Ảnh hưởng của Black Day

Phần 3: Black Day's mini games - Trò chơi Black Day


Phần 1: The origin and the meaning of Black Valentine - Nguồn gốc và ý nghĩa Valentine Đen

@. Origin - Nguồn gốc

Black Day (Korean: 블랙데이) is an unofficial holiday observed on April 14 each year. It is mostly observed in South Korea by singles.

The day is associated with Valentine's Day and White Day as a holiday on the 14th day of the month. On this day, people who did not receive gifts on the previous two days gather and eat Jajangmyeon, noodles with black sauce. This day is specifically for single people.

In South Korea, Valentine's Day and White Day are both celebrated as occasions to give gifts to the opposite gender. Valentine's Day is celebrated on February 14, when women buy men gifts (usually chocolate). White Day is celebrated on March 14, when men reciprocate the gifts with their own, also present in the form of chocolate. As both occasions fall on the 14th, other holidays were created by the government of South Korea for all other months to continue this trend. The creation has also been attributed to marketers.

Black Day (tiếng Hàn: 블랙데이, Ngày Đen) là ngày lễ không chính thức dành cho người độc thân ở Hàn Quốc, nhằm ngày 14 tháng 04 mỗi năm.

Ngày này có liên quan đến ngày Valentine và White Day như là các ngày lễ vào ngày 14. Vào ngày này, những người không nhận được quà tặng trong hai ngày trước tụ tập và ăn Jajangmyeon, mì với nước sốt tương đen. Ngày này đặc biệt dành cho những người độc thân.

Tại Hàn Quốc, ngày Valentine và ngày White Day ( Valentine Trắng) đều tổ chức như dịp để tặng quà cho người khác giới. Ngày Valentine được tổ chức vào ngày 14 tháng 2, khi phái nữ mua quà tặng các chàng trai (thường là chocolate). White Day ( Valentine Trắng) được tổ chức vào ngày 14 tháng 3, khi người đàn ông mua những món quà để tặng lại phụ nữ, cũng thường là chocolate , để đáp lại những món quà đã nhận được vào tháng trước. Khi cả hai lần rơi vào ngày 14, ngày lễ khác được tạo ra bởi chính phủ của Hàn Quốc cho tất cả các tháng khác tiếp tục xu hướng này, cũng được cho là các nhà tiếp thị kinh doanh đã tạo ra ngày lễ này.

@@. Meaning - Ý nghĩa

Black Day builds on the romantic aspect of Valentine's Day and White Day. As the chocolates received on Valentine's Day are interpreted to symbolize a man's popularity and the chocolates given on White Day are used solely for romantic purposes, Black Day focuses on the people, especially singles, who did not receive any gifts on either of the holidays.

On the day, singles who have not received presents on both days gather wearing black to "commiserate" over black-colored food, especially "jajangmyeon". During the meal, they complain about their lack of intimate relationships and chocolate gifts.

Black Day được xây dựng trên khía cạnh lãng mạn của Ngày Valentine và Valentine Trắng. Vì những sôcôla nhận được trong Ngày Valentine được hiểu là biểu tượng cho sự nổi tiếng của con người và những sôcôla được đưa ra trong Ngày Valentine Trắng chỉ được sử dụng cho mục đích lãng mạn, ngày Black Day tập trung vào người dân, đặc biệt là những người độc thân, những người không nhận được bất kỳ món quà nào trong hai ngày lễ trước.

Vào ngày này, những người độc thân đã không nhận được quà vào cả hai ngày trước thường "tỏ ra thương xót" bằng cách mặc quần áo màu đen và dùng thực phẩm màu đen, đặc biệt là "mì Jajangmyeon". Trong bữa ăn, họ thường "kể lể" về việc thiếu các mối quan hệ thân mật và quà tặng sô cô la.


Phần 2: The impact of Black Day - Sức ảnh hưởng của Black Day

This day is targeted by businesses, who hold various events and advertise their products, a strategy known as 'day marketing'. The events are highly popular, and includes matchmaking events such as speed dating, jajangmyeon-eating contests, and discounts on items.

Ngày này là mục tiêu của các doanh nghiệp, những người tổ chức các sự kiện khác nhau và quảng bá sản phẩm của mình, một chiến lược gọi là "ngày lễ tiếp thị". Các sự kiện là rất phổ biến, và bao gồm các sự kiện mai mối như hẹn hò nhanh chóng, cuộc thi ăn Jajangmyeon, và giảm giá các mặt hàng.

Nguồn tham khảo (Anh)

Nguồn tham khảo (Việt)


Phần 3: Black Day's mini games - Trò chơi Black Day

@Game 1.

Các bạn hãy comment một con số trong khoảng từ 1 - 25 ( không được trùng nhau), mình sẽ chọn 1 trong 3 chủ đề ngẫu nhiên để làm và trao giải.

$Chủ đề 1: Draw in Sketchtoy

$$Chủ đề 2: Viết đoạn văn về Black Day (Anh)

$$$Chủ đề 3: Viết đoạn văn về Black Day (Việt)

Giải thưởng:

Nhất: 15 lingot

Nhì: 10 lingot

Ba: 5 lingot

 • Chú ý: Sẽ có 3 con số may mắn trong số 25 số , mỗi con số sẽ được nhận 5 lingot và không cần làm.

@@Game 2. Fill in the blank**

Luật:

 • Sẽ có 20 câu, trong đó có 3 câu đặc biệt (Bonus Boss)

 • Dis các comment và các câu đã trả lời.

 • Trên 5 điểm mới được nhận lingot.

Cách tính điểm:

Câu thường:

Comment 1: 1p

Comment 2: 0,5p

Comment 3: 0,25p

Bonus Boss:

Comment 1: 2p

Comment 2: 1p

Comment 3: 0,5p

Cách quy ra lingot: Số điểm nhận được x 2

Hôm nay sẽ trả lời 5 câu trước, ngày mai 15 câu tiếp theo.


Các bạn tham gia comment vào bình luận mình đã đăng. Comment phải ghi rõ tên game tham gia. Không comment tham gia cmt ngoài bình luận của mình thì không được tính là tham gia.

Sẽ có 2 đợt tổ chức hôm nay và ngày mai. Ngày mai game tiếp tục vào lúc 19h45p.

Yêu cầu nhỏ: Mong các bạn like topic để nhiều người biết đến. :)


Thân

Rii

April 14, 2017

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Takasune_Miika

Các bạn tham gia game 2 comment tại đây

April 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Takasune_Miika

Bảng tổng soát (các bạn like bảng tổng soát hộ nhé):

Game 2:

 • _ Bun _

 • Snapwing_Falcon

 • gps1112

 • ...Fate...

 • Hanabi-Jan.04

 • ...Anhp...

Game 1:

 • maianh_2006

 • ...Fate...

 • ...Anhp...

April 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Takasune_Miika

Các bạn tham gia game 1 comment tại đây

April 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Chinatweuts

Số 11

April 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Takasune_Miika

Dis hộ những comment đã bị dis nhé :)

April 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Takasune_Miika

Đã bắt đầu game 2

April 14, 2017
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.