https://www.duolingo.com/profile/bgtryt5y65

Bảng phiên âm trong tiếng Anh : Cách đọc , viết các ký hiệu và nguyên tắc sử dụng

Bảng phiên âm trong tiếng Anh: Cách đọc, viết các ký hiệu và nguyên tắc sử dụng - Pronunciation

Khá nhiều người học tiếng Anh thường đọc các từ tiếng Anh theo sự ghi nhớ và có thể đọc nhầm các từ ít gặp hoặc chưa từng sử dụng vì không nắm rõ các nguyen tắc đọc phiên âm trong tiếng Anh. Nếu nắm rõ cách đọc các ký tự phiên âm này bạn có thể đọc bất kỳ từ nào chuẩn xác và có thể phân biệt được các từ có âm gần giống nhau ví dụ như: ship, sheep và người nghe cũng khó biết phải dự đoán thông qua các từ khác

Dưới đây là bảng các ký tự phiên âm tiếng Anh cách đọc và cách viết ví dụ cụ thể thường gặp để bạn ghi nhớ cách đọc

Viết

Cách đọc phiên âm tiếng Việt

Ví dụ phổ biến

i:

Đọc là ii nhưng dài, nặng và nhấn mạnh Feet /fi:t/ See /si:/ Sheep

i

Đọc như i bình thường giống Tiếng Việt Alien /eiliən/ xa lạ. Happy /’hæpi/

I

Đọc như i nhưng ngắn, dứt khoát Fit /fIt/ hợp, vừa. Sit /sIt/

e

Đọc như e bình thường Bed /bed/. Ten /ten/

æ

Đọc là ea nối liền nhau và nhanh Bad /bæd/ Hat /hæt/

ɑ:

Đọc là aa nhưng dài, nặng, nhấn mạnh Arm /ɑ:m/ . Fast /fɑ:st/

ɒ, ɔ

Đọc là o dứt khoát Got /ɡɒt/ . Shot /ʃɒt/

ɔ:

Đọc là oo dài, nặng và nhấn mạnh Saw /sɔ:/ cưa, cái cưa. Short / ʃɔ:t/

ʊ

Đọc là u ngắn và dứt khoát Foot /fʊt/. Put /pʊt/

u:

Đọc là uu dài, nặng, mạnh Food /fu:d/. Too /tu:/

u

Đọc là u bình thường Actual /´æktʃuəl/. Visual /´viʒuəl/

ʌ

Đọc là â trong Tiếng Việt Cup /cʌp/. Drum /drʌm/ cái trống

ɜ:

Đọc là ơơ dài, nặng, nhấn mạnh Bird /bɜ:d/. Nurse /nɜ:s/

ə

Đọc là ơ bình thường trong TV Ago /ə´gəʊ/. Never /´nevə(r)/

ei

Đọc là êi hoặc ây trong Tiếng Việt Page /peidʒ/. Say /sei/

əʊ, ou

Đọc là âu trong Tiếng Việt Home /həʊm/. Low /ləʊ/

ai

Đọc là ai trong Tiếng Việt Five /faiv/. Sky /skai/

Đọc là ao trong Tiếng Việt Flower /´flaʊə(r)/. Now /naʊ/

ɔi

Đọc là ooi trong Tiếng Việt Boy /bɔi/. Join /dʒɔin/

Đọc là iơ hoặc là ia trong Tiếng Việt Here /hiə(r)/. Near /niə(r)/

Đọc là eơ liền nhau, nhanh, ơ hơi câm Care /keə(r)/. Hair /heə(r)/

ʊə

Đọc là uơ hoặc ua trong Tiếng Việt Pure /pjʊə(r)/ tinh khiết. Tour /tʊə(r)/

p

Đọc là pơ ờ trong Tiếng Việt Pen /pen/. Soup /su:p/

b

Đọc là bờ nhanh, dứt khoát Bad /bæd/. Web /web/

t

Đọc là thờ nhanh, gọn, dứt điểm Dot /dɒt/. Tea /ti:/

d

Đọc là đờ nhanh, gọn, dứt điểm Did /did/. Stand /stænd/

k

Đọc là kha nhanh, gọn(giống caa) Cat /kæt/. Desk /desk/

ɡ

Đọc là gờ nhanh, dứt khoát Bag /bæg/ cái cặp sách. Got /ɡɒt/

Đọc là chờ nhanh, gọn, dứt điểm Chin /tʃin/. Match /mætʃ/ diêm

Đọc là giơ ngắn, dứt khoát June /dʒu:n/. Page /peidʒ/

f

Đọc là phờ nhanh, dứt điểm Fall /fɔ:l/. Safe /seif/

v

Đọc là vờ nhanh, gọn, dứt điểm Voice /vɔis/. Wave /weiv/

ɵ

Đọc là tờ dờ nối liền, nhanh, tờ hơi câm Bath /bɑ:ɵ/. Thin /ɵin/

ð

Đọc là đờ nhanh, nhẹ Bathe /beið/. Then /ðen/

s

Đọc là xờ nhanh, nhẹ, phát âm gió Rice /rais/. So /səʊ/

z

Đọc là dơ nhẹ và kéo dài Rose /rəʊz/. Zip /zip/ tiếng rít

ʃ

Đọc là sơ nhẹ, kéo dài hơi gió She /ʃi:/. Wash /wɒʃ/

ʒ

Đọc là giơ nhẹ, phát âm ngắn Measure /´meʒə/. Vision /´viʒn/

h

Đọc là hơ nhẹ, âm ngắn, gọn How /haʊ/. Who /hu:/

m

Đọc là mơ nhẹ, âm ngắn, gọn Man /mæn/. Some /sʌm/

n

Đọc là nơ nhẹ, âm ngắn, gọn No /nəʊ/. Mutton /´mʌtn/ thịt cừu

ŋ

Đọc là ngơ nhẹ, dứt điểm Singer /´siŋə/. Tongue /tʌŋ/ cái lưỡi

l

Đọc là lơ nhẹ, ngắn, dứt điểm Leg /leg/. Metal /´metl/ kim loạ

r

Đọc là rơ nhẹ, ngắn, dứt khoát Red /red/. Train /trein/

j Đọc là iơ liền nhau, nối dài Menu /´menju:/. Yes /jes/

w

Đọc là guơ liền nhau, nhanh, gọn Wet /wet/. Why /wai/

Nguồn : mình không dẫn nguồn được , rất mong ai muốn xem nguồn thì nhập vào tên tựa đề bài mình đăng

Mong Topic này sẽ mang lại bổ ích cho các bạn học Duolingo ngày đầu tuần

The End

April 17, 2017

24 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/LuckyMan.Hieu

like

April 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/rapunzel903818

like

April 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/bgtryt5y65

thanks

April 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/...Alice..

1 like

April 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/bgtryt5y65

thanks

April 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/...Alice..

^^

April 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/K-Cherry

Like for you !!

April 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/bgtryt5y65

thanks

April 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/K-Cherry

ukm^^

April 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/bgtryt5y65

^_^

April 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Thng842169

like

April 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/bgtryt5y65

thanks

April 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/KubeSatoshi

cho 1like

April 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/bgtryt5y65

thanks

April 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/KubeSatoshi

ờ cho xin ít lingots^^

April 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/bgtryt5y65

đợi tui 400 lingot rồi tui cho

April 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/KubeSatoshi

ok tui chờ đến ngày đó

April 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/bgtryt5y65

today , còn 5 nữa đủ .....

April 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/KubeSatoshi

à vậy hả may quá...

April 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/bgtryt5y65

off 1 chút giùm tui 1 cái để tui làm , có lingot cho u

April 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/KubeSatoshi

ờ!!!!!!!!!!!!!!!! mà sorry làm phiền hen

April 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/bgtryt5y65

tui còn nghèo lắm

April 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/PhoDuy

còn o͝o phát âm thế nào vậy bạn???

March 27, 2019

https://www.duolingo.com/profile/vudinhthi

Like

July 4, 2019
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.